RAPORT FUNDACJI VEOLIA POLSKA

Przełomowe badania świadomości i postaw ekologicznych: ponad połowa społeczeństwa chciałaby żyć w zgodzie z zero-waste

Aż 52% Polaków deklaruje, że chciałoby wdrożyć w swoim życiu zasady zero-waste (bez generowania odpadów), jednak wielu z nich (28%) dostrzega przeszkody w postaci braku wsparcia systemowego. Jedna czwarta badanych zwraca uwagę na wysoki koszt takiego życia oraz brak wystarczającej wiedzy na ten temat. Badania na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie mieszkańców kraju zostały przeprowadzone na zlecenie Fundacji Veolii Polska.

 

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez respondentów potrzebę zwiększenia wiedzy i kompetencji  jako główną barierę braku angażowania się w trendy ekologiczne w miastach, Fundacja Veolia Polska opracowała raport zatytułowany NAPRAWIACZE ŚWIATA. Objaśnia on najnowsze trendy społeczne, zmieniające życie w miastach w obliczu wyzwań wynikających ze zmian klimatu, pozwalające miastom i ich mieszkańcom funkcjonować w sposób zrównoważony i harmonijny.

 

Raport zawiera analizę 10 kluczowych trendów, do których należą:

 

• Zwiększanie retencji wody w miastach

• Zazielenianie miast

• Sąsiedzkie sprzątanie

• Kawiarenki naprawcze

• Zorganizowane dzielenie się przedmiotami i rzeczami używanymi w dzielniach i giveboxach

• Świadome zakupy i ograniczanie konsumpcji

• Dieta planetarna – rezygnacja lub ograniczanie mięsa i cukru

• Walka z marnowaniem jedzenia

• Zrównoważony transport miejski (ze szczególnym uwzględnieniem pieszych)

• Aktywizm zero-waste

 

Trendy te pokazują  zmiany w 3 obszarach: (1) troski o środowisko naturalne, (2) świadomych zmian stylu życia i nawyków oraz (3) dbałości o relacje międzyludzkie.

 

– Za trzydzieści lat w miastach będzie żyć dwie trzecie populacji świata. Dlatego to właśnie one odczują najdotkliwiej konsekwencje zmian klimatu – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska, Dyrektor ds. CSR Veolia Energia Polska. – Skuteczne przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym wymaga od nas wszystkich natychmiastowego działania, głębokich i długofalowych zmian społecznych i gospodarczych. Nasz raport to źródło inspiracji i praktycznej wiedzy dla tych wszystkich, którzy chcą włączyć się w wysiłki na rzecz ratowania klimatu i podnoszenia jakości życia mieszkańców miast.

 

Raport NAPRAWIACZE ŚWIATA zawiera wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Veolia Polska przez instytut badawczy SW Research w lipcu 2022 roku. Stanowią one diagnozę świadomości i postaw Polaków wobec trendów ekologicznych. Punktem wyjścia do przeprowadzenia badań była chęć analizy ruchu kawiarenek naprawczych, które Fundacja Veolia Polska wspiera od 2019 roku w ramach programu NaprawiaMY z Veolią.

 

– Tym raportem odwracamy narrację – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak. – Nie chcemy epatować zagrożeniami, które niekiedy wydają się zbyt abstrakcyjne, aby się im przeciwstawiać. Punktem wyjścia naszej refleksji był przykład wspaniałych ludzi, którzy angażują się w ruch kawiarenek naprawczych w ramach naszego programu:  NaprawiaMY z Veolią. Nazwaliśmy ich “naprawiaczami świata”, bo na co dzień starają się naprawić nie tylko przedmioty, ale także relacje międzyludzkie.

 

Program NaprawiaMY z Veolią powstał jako zaplecze a zarazem inspiracja ruchu kawiarenek naprawczych w Polsce. Jego celem jest systemowe wsparcie innowacji społecznych opartych na idei zero waste. Zainicjowany przez Fundację Veolia Polska, ma charakter grantowy i dotychczas pomógł w utworzeniu 16 kawiarenek naprawczych w 9 miastach Polski. Kawiarenki naprawcze, jako miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującej się wokół naprawiania niesprawnych sprzętów, pozwalają zreperować m.in. odzież, meble, rowery czy też sprzęty osób z niepełnosprawnościami lub też dawać rzeczom drugie życie w drodze upcyklingu (tzn. przerabiania przedmiotów w celu nadania im całkowicie nowej funkcji, np. przetapianie puszek i wyrób innych przedmiotów metalowych).

 

Dalsze informacje:

Agnieszka Łukasiak, Fundacja Veolia Polska, tel. 667 692 850, agnieszka.lukasiak@veolia.com 

Anna Hincz, Fundacja Veolia Polska, tel: 667 623 511, anna.hincz@veolia.com 

 

Zapraszamy do śledzenia kanałów społecznościowych: NaprawiaMY z Veolią: Facebook oraz Instagram

Wróć do Aktualności